Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Współuzależnienie

W poradniach i oddziałach dziennych leczenia uzależnienia od alkoholu członkowie rodziny mają prawo do bezpłatnych świadczeń indywidualnych i grupowych w zakresie leczenia współuzależnienia i wynikających z niego zaburzeń. Praca terapeutyczna przebiega najczęściej etapowo i zmierza do poprawy samopoczucia ifunkcjonowania osoby współuzależnionej niezależnie od tego, czy jej partner rozpoczął leczenie uzależnienia, czy nadal pije.

Włocławski Klub KOT uważa że na taką samą pomoc zasługują współuzależnieni od netoholizmu, gier komputerowych, fonoholizmu, hazardu, zakupoholizmu i wielu innych uzależnień dlatego znajdziecie tu wiele materiałów które mają pomóc wam nie być biernie uzależnionym, ale skutecznie pomagać Dziecku lub Partnerowi.  Zawsze możecie zadać dodatkowe pytanie na chacie i uczestniczyć w piknikach osób znajdujących się w podobnej sytuacji.
Faza Wstępna Leczenia Skoncentrowana jest na nawiązaniu kontaktu,udzieleniu wsparcia emocjonalnego,diagnozie sytuacji rodziny,rozpoznaniu współuzależnienia,zasobów i deficytów pacjentek oraz zaopiekowaniu sytuacji kryzysowychwymagających natychmiastowejinterwencji, jak: przemoc, silny lęk, myśli samobójcze, depresja

Faza uzyskiwania orientacji i zmiana postępowania•określenie destrukcji dominującej w związku (rozmiar, charakter),•rozpoznawanie własnych schematów zachowań, które wzmacniają destrukcję i uwikłanie oraz ich zmiany,•przyznanie sobie prawa do wprowadzania korzystnych dla siebie zmian,•lepsze radzenie sobie z emocjami (wyrażanie, wyciszanie, oswajanie)wkierunku zbudowanianadziei i poczucia siły.


Faza zmiany systemu, przekonań i stosunku do siebie :
polega na odkrywaniu i zmianie systemu destrukcyjnych przekonań(wzmacniających poczucie bezsilności, lek przed zmianą, tendencje destrukcyjne oraz usprawiedliwiających fakt, że nie szuka się nowych rozwiązań,podtrzymujących irracjonalną nadzieję, że samo się poukłada)
Faza Pogłębiona
praca nad problemami psychologicznymi, które wynikają ze współuzależnienia będącymi konsekwencją życia przez wiele lat w stresie:zaburzonym poczuciem własnej wartości, krzywdą, lękiem, wstydem,złością.•określenie destrukcji dominującej w związku (rozmiar, charakter),•rozpoznawanie własnych schematów zachowań, które wzmacniają destrukcję i uwikłanie oraz ich zmiany,•przyznanie sobie prawa do wprowadzania korzystnych dla siebie zmian,•lepsze radzenie sobie z emocjami (wyrażanie, wyciszanie, oswajanie)wkierunku zbudowania nadziei i poczucia siły

Ważnym tematem pracy terapeutycznej jest przeniesienie uwagi z pijącego męża na dzieci, bowiem psychiczne opuszczenie, brak wsparcia i przewlekłe cierpienie zaburza ich bieżące funkcjonowanie imoże wpłynąć negatywnie na ich dorosłe życie. Dzieci w rodzinach zproblemem alkoholowym oczekują pomocy od niepijącego rodzica. To ważne, aby z dziećmi rozmawiać o sytuacji w domu nazywając po imieniu problem alkoholowy, aby nie obciążać ich odpowiedzialnością za problemy rodziny, nie delegować do rozwiązywania trudnych sytuacji (np. przyprowadzania ojca z baru, uciszania go, zatrzymywania w domu), nie używać dzieci do rozgrywania pojedynków między rodzicami, nie obciążać ich problemami i emocjami dorosłych.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania