Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Pracoholizm

Pracoholik to osoba, której potrzeba pracy staje sie takniezmierna, że powoduje to zauważalne zakłócenia w funkcjonowaniu i interferuje ze zdrowiem, osobistym szczęściem i relacjami interpersonalnymi. uznając że jest to kompulsywna potrzeba pracy, mimo braku zewnętrznej presji czego przejawem są stawiane sobie wymagania oraz przesadne przyzwolenie na pracę kosztem wykluczenia innych form życiowych aktywności.

Uzależnienie od pracy jest uzaleznieniem w taki sam sposób jak alkoholizm. Jest progresywne, ma źródło w rodzinie pochodzenia i możeprowadzić do niemożliwości organizowania życia, dezintegracji rodziny,poważnych problemów zdrowotnych lub nawet do śmierci
Kolejną opcją jest uznanie pracoholizmu za wyuczone, utrwalone zachowanie. Intensywne zajmowanie sie pracą utrwala się, jeżeli aktywność ta przynosi konkretne, ważne indywidualnie korzyści, np. sukces zawodowy, prestiż społeczny, wysokie dochody. Wartość nagradzająca pracy wzmacnia takie zachowanie, a także utrzymuje ich trwanie nawet wtedy, gdy poprzednio nagradzające następstwa maleją lub zanikają.

Trzeci proces traktowania pracoholizmu to uznanie, że istnieją pewne właściwości osobowościowo - temperamentalne, które sprzyjają sie pojawianiu się pracoholizmu jako formy aktywności najleopiej realizujące jpostulat dopasowania osobistych zasobów i wymagań sytuacji - personenvironment fit.

Nadmierne skoncentrowanie na pracy, kosztem rezygnacji z odpowiedniego pełnienia innych ról życiowych, prowadzi do konfliktów w relacjach rodzinnych, a także wpływa negatywnie na relacje małżeńskie.Stwierdzono również negatywny wpływ pracoholizmu rodzica nafunkcjonowanie dzieci, zaapsorbowane niekorzystne zmiany - tendencje depresyjne, wzmożona podatność na skoncentrowaniu się na kontroli zewnętrznej, zwiększone napięcie. Konsekwencje te są zbliżone do obserwowanych wśród dzieci alkoholików.

Pracoholicy stosunkowo rzadko zgłaszają się po pomoc do specjalisty, a leczenie tego uzależnienia jest trudne, przede wszystkim ze względu brak świadomości wystąpienia problemu oraz na uzyskiwane przez pracoholika profity z pracy: wysoki prestiż i status społeczny, poważanie otoczenia,wyższe zarobki. Proces terapii utrudnia także społeczna akceptacja pracoholizmu.

Darmowe Pozycjonowanie.pl - darmowe pozycjonwanie na określone frazy kluczowe, szybka moderacja , wszystkie strony są dokładnie sprawdzane , tylko dobre strony.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania