Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Netoholizm

Obok pozytywnych stron internetu : globalna wioska, komunkacji bliskich znajdujących się na różnych kontynentach, szybka wymiana informacja i e-handel istnieje także i patologiczna strona Internetu. Pojawiła się przestępczość internetowa (kradzieże numerów kart kredytowych, piractwo naruszające prawa autorskie twórców programów komputerowych,filmów i muzyki). Nastawione aspołecznie jednostki mogą realizowaćswoje potrzeby, jako hakerzy. Łatwiejszy stał się dostęp do pornografii,także dziecięcej i nawiązywa-nia przygodnych kontaktów seksualnych.Nie można zapominać o destrukcyjnym wpływie na psychikę internautów niektórych spośród gier komputerowych łatwo dostępnych dzięki Internetowi. Istnieje łatwość wdawania się w zaciekłe spory (tzw. flame wars).Jest to wynik rozluźnienia samokontroli internautów, spowodowany względną ich anonimowością.
Internauci potrafią także uzależniać się chorobliwie od surfowania postronach WWW. Do tego zjawiska także już wcześniej przygotowały nagminne elektroniczne media, gdyż poznano i opisano wiele form uzależ-nienia ludzi (zwłaszcza młodzieży) od telewizji, do masowego oglądania filmów wideo, czy gier komputerowych.

Dlatego nikogo nie zdziwił sam fakt, żekolejne, atrakcyjne wizualnie i w dodatku interaktywne mediumelektroniczne może wywoływać zjawisko uzależnienia. Natomiast niemałe zaskoczenie wywołała na całym świecie skala i intensywność tego zjawiska.Ekstremalnym przykładem konsekwencji tego typu postaw i zachowań jest sztuka teatralna Igora Bauerisma pt.: „Norway today”, oparta na faktach, aw 2003 roku wystawiana w całej Europie, w tym również w Polsce. Treścią sztuki jest przygotowywanie się do samobójstwa dwojga nieznanych sobie wcześniej internautów: Norwega i Austriaczki. Bohaterowie sztuki większą część swego życia spędzili w Internecie. Wszelkie osobiste pragnienia,życzenia są spełniane za pomocą myszy i klawiatury. Niepokojącym społecznie zjawiskiem jest fakt silnej identyfikacji publiczności z postawami bohaterów sztuki (Haber, 2006).

Osoby uzależnione od Internetu spędzają przed komputerem bardzo dużo czasu. Nie lubią, gdy zwraca im się na to uwagę. Starają się ten fakt ukryć.W odpowiedzi na prośbę pójścia spać lub zjedzenia posiłku odpowiadają zwykle „jeszcze tylko kilka minut”. Rzadko dotrzymują słowa. Osoba uzależniona od komputera spędza więcej czasu przed nim niż z własną rodziną.Nie wykonuje codziennych obowiązków. Zaniedbuje higienę osobistą.Obniża się efektywność jej pracy zawodowej. Pojawiają się konflikty związane z niezaspokajaniem potrzeb partnera. Duże znaczenie ma teżstopniowe pogarszanie stanu zdrowia.Najczęściej w tym przypadku występują:zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia,zaburzenia kontroli popędów,pogorszenie wzroku,bóle pleców i kręgosłupa,podatność na infekcje,nadpobudliwość

M Katalog .pl - mini katalog stron. Zapraszamy do odwiedzin oraz umieszczania wpisów w darmowym katalogu - mkatalog.pl istniejącym w sieci od 2006 roku.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania