Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Lekomania

Lekomania lub inaczej farmakomania, zależność lekowa to nawykowenadużywanie leku lub wielu leków, związane z przyjmowaniem go/ich dla korzyści wynikających ze stosowania.Leki często uzależniają psychicznie i/lub fizycznie.Za lek uzależniający uznaje się taki, który zażywany wystarczająco długo,może wywołać stan zależności lekowej.Osoba uzależniona od przyjmowania leków to lekoman lub względnie -narkoman.Podczas wczesnych badań nad lekomanią, w latach 50 XX wieku, ustalono,że zjawisko to można podzielić na dwie grupy pojęć: toksykomania orazprzyzwyczajenie do leku.
Toksykomanię określano jako stan przewlekłej lub okresowej intoksykacji w wyniku powtarzającego się zażywania leku.Cechami charakterystycznymi toksykomanii w tym znaczeniu są min.:nieodparte pragnienie, przymus zdobycia leku i niezwłocznego zażycia,stopniowe zwiększanie dawek danej substancji,fizyczne uzależnienie organizmu od napływu srodka, prowadzące wprzerwach w zażyciu do zespołu abstynencji i objawów odstawiennych.Toksykomania niesie za sobą negatywne skutki zarówno dla jednostki, jak ispołeczeństwa.

Przyzwyczajenie natomiast określano jako stan, wynikający z regularnegozażywania leku charakteryzujący się , w odróżnieniu od toksykomanii min:chęcią przyjęcia leku ze względu na jego pozytywne oddziaływanie ipoprawę nastroju, ale niekoniecznie z kontynuacją w przyszłości,nie ma w tym przypadku dużego pragnienia zwiększania dawek,występuje pewna zależność psychiczna od leku ale nie pojawia sięzależnośc fizyczna, co za tym idzie , nie ma zespołu odstawienia.

Lek uzależniający wywołuje zmiany w czynnościach psychicznych oraz fizjologicznych, stając się w pewnym sensie częścią ustroju, tak, że nagłaprzerwa w podawaniu wywołuje duże zaburzenia czynności organizmu.Związek taki wchodzi w łańcuchy przemian metabolicznych organizmu, pojakimś czasie stając się niezbędny do ich wystąpienia.Substancje powodujące uzależnienie określane są jako psychotoksyczne,tzn że oprócz wywoływania zmian w fizjologii organizmu, powodują też zmiany psychiczne prowadzące do zmian zachowania.Najpierw wytwarza się psychiczna zależność od leku, dopiero później może pojawić się zależność somatyczna.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania