Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Fonoholizm

Uzależnienie od telefonu komórkowego jest zjawiskiem relatywnie nowym,jako że pojawił się on na ogólnodostępnym rynku zaledwie 15 lat temu.Pierwszym krajem, w którymzaczęto pisać o tym nowym rodzaju uzależnienia, były Chiny. Tam też pojawił się w literaturze medycznej nowy termin: mobile phone dependencesyndrome (Guerreschi 2006).Osoby uzależnione od telefonu komórkowegoprzejawiają szereg charakterystycznych cech: (Kwaśniak 2011):
odcinają się stopniowo od świata zewnętrznego i spędzają coraz więcej czasu samotnie manipulując telefonem komórkowym, pisząc sms-y, ściągając z sieci melodie, tapety, gry itd.- prowadzą bardzo długie rozmowy nie mające uzasadnienia w danej chwili- z powodu wysokich rachunków popadają w konflikty z bliskimi lubpracodawcami- przywiązują wielką wagę do posiadania wysokiej jakości telefonukomórkowego- nie odkładają go ani na chwilę- jest dla nich najważniejszym narzędziem codziennych kontaktów z innymi- odczuwają głęboki dyskomfort, kiedy nie mają do dyspozycji naładowanego aparatu- wysyłanie sms-ów jest w ich przypadku podyktowane nie koniecznością,ale emocjami- jako usprawiedliwienie swojego zachowania podają wygodę ibezpieczeństwoJak wykazują analizy kliniczne istnieje kilka podstawowychform uzależnienia od telefonu komórkowego (Guerreschi 2006).- smsy - użytkownik telefonu komórkowego odczuwa ciągły przymuspisania i czytania sms-ów (SMS- skrót od ang. short message service), akiedy nie udaje mu się odpowiedzieć na sms, ogarnia go niepokój iprzygnębienie. Zdarzają się nawet takie przypadki, że osoba uzależnionawysyła sms do samej siebie.
nowe modele – osoby te muszą mieć najnowsze modele aparatu wyposażone w najnowocześniejsze funkcje, z których albo nigdy nie skorzystają,albo skorzystają tylko dlatego, żeby usprawiedliwić wydanie dużej kwotyna model, którego tak naprawdę wcale nie potrzebują.- gry - komórkowi gracze każdą wolną chwilę (jazda autobusem, poczekalnia u dentysty, przerwa w szkole czy uczelni) wykorzystują na pobijaniekolejnych rekordów w ulubionej grze.- SWT - (syndrom wyłączonego telefonu) objawia się lękiem przedwyłączeniem telefonu lub możliwością zaistnienia sytuacji, w którejmógłby on przestać działać (dlatego prawdopodobne jest, że uzależnienimają przy sobie również ładowarkę do aparatutelefonicznego lub zapasową baterię). Niesprawny telefon powoduje u nichzaniepokojenie, irytację, bezsenność, kłopoty z jedzeniem.- nagrywanie i filmowanie – właściciel telefonu komórkowego
Kreator stron internetowych - strona bez programowania