Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Asertywność

Postawa asertywna zakłada przede wszystkim równość praw własnych i otoczenia oraz uzyskiwanie korzyści dla siebie bez krzywdzenia innych. Oznacza to, że zanim osoba asertywna powie „ mam prawp ” zastanowi się czy rzeczywiście je ma.W postawie asertywnej Twoje prawa kończą się tam, gdzie zaczyna się naruszenie praw innych.

Istotą postawy asertywnej jest spójność :
1. zachowań
2. Przekonań
3. Systemu wartości

Elementy asertywnej postawy :
Adekwatne poczucie własnej wartości
Emocjonalnie zrównoważony stosunek do siebie i otoczenia
Dojrzałość społeczna
System wartości uwzględniający potrzeby własne i otoczenia
Kreator stron internetowych - strona bez programowania