Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

Alkoholizm

Zainteresowanie szkodliwymi substancjami nadużywania alkoholu i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z tymi szkodami ma bardzo długą historię, niewiele krótszą niż historia powszechna. Jednak nowoczesne podejście do tych problemów ma zaledwie pół wielu izwiązane jest z trzema nurtami poszukiwań.
Pierwszy to historia powstania, rozwoju i upowszechnienia ProgramuDwunastu Kroków i Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Drugi, to poszukiwanie empirycznej wiedzy o uzależnieniu od alkoholu i towarzyszących mu zjawiskach oraz opracowywanie profesjonalnych metod terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin. Trzeci, to badanie innych niż uzależnienie, biologicznych, społecznych i ekonomicznychaspektów obecności alkoholu w życiu człowieka oraz opracowywanie metod kontrolowania negatywnych skutków i profilaktyki.
Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych:piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolnośćszybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian,których rodzaj i nasilenie zależą od poziomu jego stężenia we krwi.Pijący oczekuje po alkoholu przede wszystkim poprawy nastroju,przyjemnego pobudzenia, pozytywnej zmiany samopoczucia :rozluźnienia, rozweselenia, uspokojenia. Rodzaj, gatunek, smak alkoholu mają znaczenie drugorzędne. Jest wiele innych napojów znacznieprzewyższających walorami smakowymi napoje alkoholowe, a jednaknie stanowią one dla nich konkurencji właśnie dlatego, że nie posiadająwłaściwości psychoaktywnych.

Alkohol jest substancją psychoaktywną o działaniu tłumiącym (działająca depresyjnie ), a odczuwane pobudzenie po spożyciu napojualkoholowego jest przejściowe i związane z hamowaniem mechanizmówkontrolujących, co skutkuje zaburzeniem krytycyzmu i samokontrolioraz gwałtownymi wahaniami nastroju.Powoduje to szereg negatywnych i niechcianych konsekwencji. Alkohol:zaburza realną ocenę własnych możliwości i ograniczeń, co często prowadzi do fałszywej oceny sytuacji, zwiększonej skłonności do ryzyka i podejmowania niewłaściwych decyzji;powoduje zaburzenia równowagi, sprawności i kordynacji ruchowej, co może być przyczyną urazów i wypadków;

obniża sprawność intelektualną, co skutkuje błędami w logicznymrozumowaniu, wadliwym wyciąganiem wniosków, opóźnieniem czasureakcji, złą oceną sytuacji, np. pod względem jej bezpieczeństwa;

rozhamowuje, co ma wpływ na przeżywanie gwałtownych i nieoczekiwanych emocji ( złość, pożądanie, rozpacz) i skutkuje skłonnością do zachowań hałaśliwych, wulgarnych, agresywnych i autoagresywnych ( skłonność do prób samobójczych) oraz swobodą w obszarze zachowań seksualnych ( seks bez zabezpieczenia, przypadkowe kontakty seksualne, przemoc seksualna).
Kreator stron internetowych - strona bez programowania